Rachunki bankowe dla firm

Rachunki dla Firm przeznaczone są dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą , spółek różnego typu oraz osób prawnych.

Ponadto oferujemy rachunki bankowe dla jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o  ile posiadają zdolność prawną.

Rachunki walutowe przeznaczone są do rozliczeń w walutach EURO, USD, GBP

Rachunek bieżący i walutowy

Rachunek bieżący pozwala efektywnie zarządzać przepływami finansowymi przedsiębiorstwa… 

rachunek bieżący
rachunki pozostałe dla firm

Rachunki pozostałe

Rachunki otwierane dla: organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń, parafii, Ochotniczych Straży Pożarnych, Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych, Rad Rodziców.

Przenieś konto
do Banku Spółdzielczego
w Pilźnie

Formalności załatwimy za Ciebie!