Historia Banku Spółdzielczego w Pilźnie

BS w Pilźnie

O Banku
Historia Banku
Zarząd Banku
Rada nadzorcza
Placówki banku
Szkolne Kasy Oszczędności
Dane informacyjne banku
Reklamacje

Historia BS w Pilźnie rozpoczyna się 31 grudnia 1877 roku. Wtedy to zostało zarejestrowane Stowarzyszenie Oszczędności i Pożyczek, które bardzo szybko wtopiło się w strukturę społeczną miasta i otaczających go wsi. Po upływie ćwierćwiecza do tego grona dołączyła spora grupa podobnie myślących chłopów oraz sprzyjających im miejskich inteligentów. Dzięki temu w połowie maja 1905 r. powstała Spółka Oszczędności i Pożyczek systemu Raiffeisena.

Te dwie instytucje oszczędnościowo-kredytowe, obsługując i wspomagając finansowo swoje środowiska społeczne, wprowadziły je w lata świetności. Krótki okres dwudziestolecia międzywojennego wypełniła służba na rzecz bazy społecznej. Dziełem tego pokolenia było przeprowadzenie swoich instytucji przez dramatyczne lata wojny i okupacji, a także zjednoczenie dwóch kooperatyw w jeden Bank Spółdzielczy im. dr F. Stefczyka w Pilźnie.
Po latach wojny i okupacji zaczął się trzeci etap dziejów pilzneńskiego BS. Lata powojenne spowodowały wcielenie banku w struktury BGŻ, zaś okres transformacji ustrojowej i nowe prawa bankowości spółdzielczej w niczym nie zakłóciły naturalnego rozwoju najstarszej instytucji finansowej na terenie Pilzna.

Oprócz obsługi klientów indywidualnych, przedsiębiorców i rolników, BS w Pilźnie prowadzi rachunki samorządu lokalnego, pilźnieńskich spółdzielni, organizacji i komitetów. Fundusze własne banku dają mieszkańcom Pilzna i okolic wielkie możliwości kredytowe przy planowaniu rozwoju czy inwestycji.

Bank Spółdzielczy w Pilźnie i Oddział w Szerzynach dysponuje szeroką ofertą produktów bankowych dostosowanych do potrzeb i możliwości klientów.

Przenieś konto
do Banku Spółdzielczego
w Pilźnie

Formalności załatwimy za Ciebie!