Zarząd Banku

BS w Pilźnie

O Banku
Historia Banku
Zarząd Banku
Rada nadzorcza
Placówki banku
Szkolne Kasy Oszczędności
Dane informacyjne banku
Reklamacje

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pilźnie

  • mgr Barbara Kosowska –  Prezes Zarządu
  • mgr inż. Krystyna Janiszewska – Wiceprezes Zarządu
  • mgr Barbara Stręk – Członek Zarządu

Przenieś konto
do Banku Spółdzielczego
w Pilźnie

Formalności załatwimy za Ciebie!