Rachunek bieżący dla firm

rachunek bieżący

Rachunek Bieżący i Rachunek Walutowy

Rachunek Bieżący

Bank otwiera rachunek rozliczeniowy w walucie obcej tylko na rzecz Posiadacza rachunku, który posiada w Banku rachunek rozliczeniowy bieżący w złotych.

Rachunek Walutowy

Przenieś konto
do Banku Spółdzielczego
w Pilźnie

Formalności załatwimy za Ciebie!