Płatności kartą za granicą

Zarząd Banku  Spółdzielczego w Pilźnie zaprasza wszystkich członków Banku Spółdzielczego w Pilźnie na zebrania grup  członkowskich z terenów: 

  1. Słotowa, Strzegocice, Bielowy, Parkosz, Gębiczyna, Gołęczyna, Mokrzec, Dobrków, Jaworze Dolne, Jaworze Górne, Machowa, Lipiny, Łęki Dolne, Łęki Górne, Zwiernik, Podlesie, które odbędzie się w dniu : 

    23 maja 2024 r. (czwartek) o godz: 09:00 w Banku Spółdzielczym w Pilźnie.

  2. Pilzna które odbędzie się w dniu : 22 maja 2024 r. (środa) o godz: 09:00 w Banku Spółdzielczym w Pilźnie.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania przez Członka Zarządu
  2. Sprawozdanie z działalności banku za rok 2023 – (dyskusja)
  3. Sprawy bieżące:  wg § 37, 38, 39 Statutu BS w Pilźnie: wnioski na ZP, wybieranie i odwoływanie przedstawicieli wybranych na ZP, absolutorium dla Zarządu, ocena pracy banku.

Pozostałe aktualności

Przerwa techniczna 23-24 maja

W dniu 23.05.2024r.(czwartek) od godziny 15:30 do godziny 06:00 dnia 24.05.2024r.(piątek) przewidziana jest przerwa techniczna w dostępie do usług bankowych: bankowość internetowa, bankowość mobilna

Czytaj więcej »