Zebranie Przedstawicieli Banku

Zarząd Banku  Spółdzielczego w Pilźnie działając w oparciu o §22 statutu BS w Pilźnie zwołuje Zebranie Przedstawicieli członków BS na dzień 27 czerwca 2024 r. na godz. 9:00 w Banku Spółdzielczym w Pilźnie, ul. Grodzka 2. 

Porządek obrad – kliknij

Pozostałe aktualności