SMS Banking

SMS Banking – Powiadomienia sms

SMS Banking zapewnia dostęp do usług bankowych za pośrednictwem telefonu GSM z dowolnego miejsca na świecie, w którym działa telefon klienta.

Jak to działa?

 • usługa SMS zapewnia dwukierunkową komunikację za pomocą wiadomości SMS pomiędzy Posiadaczem rachunku a Bankiem,
 • za pośrednictwem systemu SMS Banking Posiadacz rachunku może:
  • uzyskiwać aktualne informacje o rachunkach bankowych,
  • uzyskiwać aktualne dane o charakterze informacyjnym,
  • otrzymywać automatyczne powiadomienia po zdarzeniu (np. zmiana salda rachunku, założenie blokady),
  • otrzymywać automatycznie generowane komunikaty informujące o stanie na rachunkach (np. codzienne informowanie o saldzie na wskazanym rachunku),
 • usługa SMS Banking działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Przenieś konto
do Banku Spółdzielczego
w Pilźnie

Formalności załatwimy za Ciebie!