Inwestycyjny Kredyt rolniczy

Kredyt rolniczy

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy.

Inwestycyjny kredyt rolniczy udzielany jest na następujące cele:

Kredyt inwestycyjny może być przeznaczony na przedsięwzięcia polegające m.in. na: zakupie maszyn, urządzeń lub wyposażenia przeznaczonych do produkcji rolnej, zakupie środków transportu, zakupie innych rzeczowych środków przeznaczonych do produkcji rolnej, zakupie budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, zakupie gruntów rolnych, budowie, przebudowie, remontu budynków lub budowli służących do produkcji rolnej oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Warunki kredytu rolniczego

Kredyty inwestycyjne, mogą być udzielane maksymalnie na okres do 15 lat

Korzystne warunki,
szybka decyzja
minimum formalności!

Kredyty w BS Pilzno