Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą Kredytobiorcy oraz na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu w innym banku.

Wysokość kredytu

Wysokość kredytu obrotowego powinna wynikać z zapotrzebowania na kapitał obrotowy, obliczonego na podstawie dokumentów przedstawionych przez Klienta. Wnioskodawcę lub użyczonych Wnioskodawcy na podstawie zawartej umowy dzierżawy/użyczenia.

Warunki kredytu

Spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach, w terminach płatności określonych w umowie kredytu.

Korzystne warunki,
szybka decyzja
minimum formalności!

Kredyty w BS Pilzno