Kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności rolniczej

Kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności rolniczej

Kredyt obrotowy  na finansowanie bieżącej działalności rolniczej w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego udzielanego na uproszczonych zasadach określonych w Metodyce oceny ryzyka kredytowego.

Bank udziela kredytów obrotowych w złotych na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

Kredyt jest udzielany na zakup:

  • oleju napędowego do ciągników rolniczych i kombajnów,
  • nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego i pasz,
  • materiału siewnego, sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw,
  • środków ochrony roślin,
  • artykułów i usług niezbędnych do bieżących napraw i remontów ciągników rolniczych,   kombajnów, maszyn rolniczych i urządzeń związanych z produkcją rolną,
  • innych środków rzeczowych, niezbędnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym.

Warunki kredytu

Spłata kredytu obrotowego realizowana jest w  ratach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych, a terminy spłaty kredytu powinny być dostosowane do cyklu obrotowego działalności.

Korzystne warunki,
szybka decyzja
minimum formalności!

Kredyty w BS Pilzno