Rachunek oszczędnościowy a vista

Rachunek oszczędnościowy a vista

Rachunek a vista – do gromadzenia środków pieniężnych w złotych.

  • wpłata środków na rachunek oszczędnościowy może być dokonana w formie gotówkowej bądź w formie bezgotówkowej
  • doskonały do oszczędzania
  • oprocentowanie 1,00 %
  • możliwość wglądu przez bankowość internetową
  • do rachunku oszczędnościowego Bank nie wydaje kart

Do pobrania:

Przenieś konto
do Banku Spółdzielczego
w Pilźnie

Formalności załatwimy za Ciebie!