Kredyt odnawialny w ROR

Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

Finansowanie bieżących potrzeb konsumpcyjnych Klienta.

Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
Obecni i przyszli Klienci Banku korzystający z jednego z rachunków typu ROR będących w ofercie Banku.
Minimalna kwota kredytu 500 PLN
Maksymalna wysokość kredytu ustalana jest na podstawie:
  1. zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
  2.  lub
  3. wyliczona na podstawie historii wpływów na ROR
Maksymalna wysokość kredytu w ROR uzależniona od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek z ostatnich 3 miesięcy, określana jest w następujący sposób:
  1. po 3 miesiącach posiadania rachunku – 1-krotność średnich miesięcznych wpływów,
  2. po 5 miesiącach posiadania rachunku – 3-krotność średnich miesięcznych wpływów,
  3. po 8 miesiącach posiadania rachunku – 5-krotność średnich miesięcznych wpływów.
Maksymalna kwota kredytu w ROR nie może przekroczyć 30 000 PLN
Warunkiem ubiegania się o Kredyt w ROR jest:
  1. posiadanie zdolności i wiarygodności kredytowej;
  2. regularne przekazywanie stałych miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów na rachunek ROR;
  3. niewystąpienie niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku ROR w okresie ostatnich 3 miesięcy,

Korzystne warunki,
szybka decyzja
minimum formalności!

Kredyty w BS Pilzno