Kredytowa linia hipoteczna

Kredytowa linia hipoteczna

Kredytowa linia hipoteczna może być przeznaczona na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Bank może udzielić kredytu Klientowi, który spełnia wszystkie poniżej podane warunki:

Bank dopuszcza możliwość karencji w spłacie kredytu. Okres karencji nie może przekraczać 6 miesięcy od dnia wypłaty kredytu i dotyczy wyłącznie rat kapitałowych.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 2.000.000 zł oraz 60% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia.

Bank stawia do dyspozycji Klienta kredyt jednorazowo lub w maksymalnie dwóch transzach na wydzielonym rachunku kredytowym.

Przenieś konto
do Banku Spółdzielczego
w Pilźnie

Formalności załatwimy za Ciebie!