Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy dla firm

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Pilźnie jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytu, aż do daty spłaty ustalonej w umowie.

Kredyt w rachunku bieżącym jest przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej. Kredyt w rachunku bieżącym jest udzielany wyłącznie w złotych polskich.

Kredyt w rachunku bieżącym jest udzielony na okres do 12 miesięcy. Bank dopuszcza możliwość przedłużenia obowiązywania umowy kredytu na kolejny maksymalnie 12-miesięczny okres, bez konieczności spłaty zadłużenia występującego w dniu zakończenia okresu kredytowania.

Warunki kredytu obrotowego

Przenieś konto
do Banku Spółdzielczego
w Pilźnie

Formalności załatwimy za Ciebie!