Kredyt szybka inwestycja

Kredyt Szybka Inwestycja

Bank udziela kredytów „Szybka inwestycja” z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

finansujemy szybkie inwestycje związane z:

Kredytowane przedsięwzięcie inwestycyjne musi być wyraźnie związane z obecnym profilem prowadzonej działalności Klienta.

Warunki kredytu Szybka Inwestycja

Wniosek kredytowy jest rozpatrzony przez Bank w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Maksymalny okres kredytowania zależy od rodzaju finansowanej inwestycji i przedstawia się następująco:

Bank dopuszcza możliwość zastosowania karencji w spłacie kredytu (kapitał). Karencja w spłacie nie może być dłuższa niż 6 miesięcy.

Przenieś konto
do Banku Spółdzielczego
w Pilźnie

Formalności załatwimy za Ciebie!