Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy jest rodzajem kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb charakteryzujących się powtarzalnymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością, które wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej Kredytobiorcy. Kredyt rewolwingowy jest udzielany na finansowanie bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wysokość kredytu powinna wynikać z uzasadnionych potrzeb związanych z działalnością bieżącą Kredytobiorcy, określonych np. poziomem zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

Warunki kredytu rewolwingowego

Przedłużenie finansowania kredytem rewolwingowym powinno następować w formie nowej umowy kredytu, tj. kredyt rewolwingowy powinien być spłacony na koniec okresu kredytowania.

Przenieś konto
do Banku Spółdzielczego
w Pilźnie

Formalności załatwimy za Ciebie!