Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i może być  przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy oraz na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu w innym banku.

Warunki kredytu obrotowego

Przenieś konto
do Banku Spółdzielczego
w Pilźnie

Formalności załatwimy za Ciebie!