Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy

W szczególności na przedsięwzięcia polegające na:

Warunki kredytu inwestycyjnego

Bank dopuszcza możliwość zastosowania karencji w spłacie kredytu (kapitał).

Przenieś konto
do Banku Spółdzielczego
w Pilźnie

Formalności załatwimy za Ciebie!