Trzecia Edycja Programu

Bank Spółdzielczy w Pilźnie poza swoją podstawową działalnością służy lokalnej społeczności, wspierając wszelkie akcje społeczno – kulturalne. Od szeregu lat Bank należy do liderów w zakresie współpracy ze Szkolnymi Kasami Oszczędności, które prowadzone są w Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjach na terenie gminy Pilzno i gminy Szerzyny. Działalność Szkolnych Kas Oszczędności cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród najmłodszych uczestników, jak i ich opiekunów.


W ramach Trzeciej Edycji  Programu "TalentowiSKO"  rusza  konkurs „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spóldzielczym”. Uczniowie od najmłodszych lat gromadzą drobne kwoty na książeczkach oszczędnościowych. Swoje środki powiększają dzięki zbiórkom makulatury, butelek lub innych surowców wtórnych. Szkoły wspierają zaangażowanie uczniów w działalność SKO organizując liczne konkursy plastyczne, wystawy związane z tematyką oszczędzania. 


             Konkurs trwa od 30 września 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć Państwu najważniejsze terminy związane z konkursem SKO. Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie SKO zobowiązane są:    

  • złożyć pisemne przystąpienie do konkursu do 30 października br. (załącznik nr 1 ),
  • dostarczyć listy uczniów klas I przystępujących do SKO, zgodnie z którymi Bank przekaże pierwszy wkład oszczędnościowy dla każdego pierwszoklasisty – do 30 października br.
  • złożyć Raport z działalności SKO w roku szkolnym 2015/2016 (Załącznik nr 2 ) wraz z materiałami  – początek kwietnia 2016 r.
  • oczekiwać na wyniki konkursu SKO na szczeblu lokalnym (nagrody pieniężne od BS Pilzno) oraz na szczeblu centralnym BPS SA –maj/czerwiec 2016 r.

Wszelkie informacje i materiały o konkursie  znajdują się na stronie www.talentowisko.pl

 

Zapraszamy do współpracy w roku szkolnym 2015/2016 

wszystkie szkoły z terenu Gminy Pilzno oraz Gminy Szerzyny!

© 2018 Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Wszystkie prawa zastrzeżone
projekt: bestudio.pl
Strona główna     ::     Polityka cookies    ::     Bankowość internetowa    ::     Mapa strony     ::     Do góry