Bank Spółdzielczy w Pilźnie

2022-07-27

WAKACJE KREDYTOWE


SZANOWNI PAŃSTWO

Bank Spółdzielczy w Pilźnie informuje, że z dniem 29 lipca 2022r. rozpocznie przyjmowanie wniosków o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego –  ustawowe Wakacje kredytowe.Jak możesz złożyć wniosek:

 • bezpośrednio w Placówce Banku;
 • przesłanie drogą e-mail, wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym  zostanie przesłany najpóźniej w dniu płatności raty kredytowej do godz. 15:00;
 • drogą pocztową na adres Banku (data wpłynięcia wniosku do Banku jest dniem złożenia wniosku).


Kalendarz
Spłatę kredytu możesz zawiesić:

 • od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku – na 2 miesiące,
 • od 1 października do 31 grudnia 2022 roku – na 2 miesiące,
 • od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku – na 1 dowolny miesiąc w każdym kwartale.


Pamiętaj!
 

 • teraz złożysz wniosek o zawieszenie spłaty kredytu na cały okres,
 • na wniosku możesz zaznaczyć wszystkie miesiące danego kwartału (zgodnie z limitem w danym kwartale),
 • dla każdego miesiąca możesz też złożyć oddzielny wniosek,
 • wniosek musi być podpisany przez wszystkich Kredytobiorców.Przydatne informacje:

 • zawieszenie spłaty dotyczy jednej umowy zawartej w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych,
 • zawieszenie spłat kredytu oznacza, że zawieszone raty kredytu zapłacisz później,
 • nie możesz zawiesić spłaty kredytu na miesiąc, w którym pobraliśmy już ratę. Nie zwrócimy Ci pobranej raty. Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu pozwoli Ci wybrać tylko kolejne miesiące danego kwartału,
 • zawieszenie płatności kredytu dotyczy części kapitałowej oraz odsetkowej raty (nadal opłacasz składki ubezpieczeniowe powiązane z umową kredytu hipotecznego).

 

Informacja o ryzykach

W przypadku skorzystania z zawieszenia spłaty kredytu okres kredytowania ulega przedłużeniu o okres zawieszenia. Kapitał kredytowy za okres zawieszenia wraz z odsetkami będzie płatny na końcu okresu kredytowania. Oznacza to, że w chwili obecnej nie można określić stopy procentowej jaka będzie obowiązywała w okresie spłaty kapitału z okresu zawieszenia i oprocentowanie to może być wyższe niż bieżące.

 

Kredytobiorca zaciągający, czy posiadający kredyt hipoteczny narażony jest na ponoszenie określonych ryzyk. Kredyt hipoteczny jest obciążony ryzykami,  w tym ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem zmiany cen rynkowych nieruchomości.

 

Prosimy wziąć pod uwagę fakt, że skorzystanie z wakacji kredytowych będzie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej.

 

Załączniki

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu

Oświadczenie o odstąpieniu od wniosku

Powrót

Płatności zbliżeniowe kartą
do 100zł bez podawania PIN

Zaloguj się

Zaloguj

Nie pamiętam hasła - Wygeneruj nowe

Nie pamiętam hasła

Podaj adres e-mail użyty do logowania

Element zostanie usunięty i nie będzie można go przywrócić