Działania pomocowe dla Klientów w związku z sytuacją finansową spowodowaną epidemią koronawirusa

SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 

Na czym polegają działania pomocowe i kogo dotyczą?

 

Umożliwiamy bezpłatnie zawieszenie maksymalnie 3 rat kapitałowych kredytów dla klientów indywidualnych. Zawieszenie dotyczy kredytów hipotecznych i kredytów gotówkowych.

 

Kto może złożyć wniosek o zawieszenie spłaty rat kredytu? 

 

Opcja zawieszenia spłaty kredytu jest dostępna dla Kredytobiorców, którzy uzasadnią konieczność zawieszenia spłaty kredytu pogorszeniem swojej sytuacji finansowej spowodowanej pandemią koronawirusa i wypełnią stosowny wniosek.

 

 

 

Co oznacza odroczenie raty kapitałowej?

 

Odroczenie spłaty rat kapitałowych oznacza, że przez wskazany czas Kredytobiorca spłaca tylko ratę odsetkową od bieżącego kapitału, ale nie musi spłacać rat kapitałowych.

 

Czy po zakończeniu okresu zawieszenia raty kapitałowej dotychczas płacone raty kapitałowo-odsetkowe zmienią się?

 

W przypadku skorzystania z zawieszenia spłaty raty kapitałowej, okres kredytowania nie zostanie wydłużony, a wysokość kolejnych rat kapitałowo-odsetkowych po terminie zakończenia zawieszenia spłaty rat kredytu ulegną odpowiedniemu zwiększeniu. W trakcie zawieszenia spłaty rat kapitałowych Kredytobiorca będzie zobowiązany do płacenia samych odsetek naliczanych od aktualnego zadłużenia (tj. kwoty kredytu pozostałego do spłaty).

 

Na jaki okres mogę odroczyć płatność rat/y kapitałowych/ej?

 

Umożliwiamy zawieszenie płatności rat kapitałowych maksymalnie o 3 miesiące.

 

W jaki sposób dowiem się, jakie kwoty mam wpłacać w trakcie trwania wakacji kredytowych oraz po ich zakończeniu?

 

Na podany przez Państwa adres e-mail prześlemy nowy zaktualizowany harmonogram spłat.

 

Jak należy uzasadnić konieczność zawieszenia spłaty kredytu?

 

We wniosku należy wskazać w jaki sposób pogorszyła się sytuacja finansowa Kredytobiorcy i jak to wpływa na konieczność zawieszenia spłaty rat. Bank nie będzie wymagał składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających aktualną sytuację finansowo-gospodarczą Kredytobiorcy.

 

W jaki sposób można wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu?

 

Należy wydrukować formularz wniosku, który jest dostępny wyżej. 

Wniosek jest również dostępny w naszych placówkach.

 

Wydrukowany i wypełniony wniosek, podpisany przez Kredytobiorcę (tzn. wszystkie osoby, które zawarły z Bankiem umowę kredytu) należy dostarczyć do Banku wybierając jeden z poniższych sposobów:

 1. skan/zdjęcie wniosku przesłać na adres e-mail: kredyty@bspilzno.pl a oryginał dostarczyć do Banku, przy czym w trosce o Państwa bezpieczeństwo Bank umożliwia i akceptuje składanie wniosków o udzielenie wakacji kredytowych w związku z pandemią koronawirusa drogą elektroniczną - nie ma potrzeby niezwłocznego dostarczania tego wniosku do Banku, jednakże w przyszłości, po ustaniu pandemii, należy dostarczyć oryginał wniosku do Banku;
 2. wniosek przesłać na adres naszej siedziby:
  Bank Spółdzielczy w Pilźnie, ul. Grodzka 2 , 39-220 Pilzno;
 3. wniosek złożyć w jednej z placówek Banku:
 • w centrali zlokalizowanej pod adresem: ul. Grodzka 2, 39-220 Pilzno, woj. podkarpackie

lub

 • w oddziale zlokalizowanym pod adresem: Szerzyny 524, 38-246 Szerzyny, woj. małopolskie

 

Czy odroczenie terminu spłaty rat kredytu jest płatne?

 

Bank nie pobiera opłat ani prowizji za rozpatrzenie wniosku. Odroczenie terminu spłaty rat kredytu w związku z pandemią koronawirusa jest bezpłatne i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy kredytu.

 

Czy bank udziela odroczenia spłaty rat każdemu klientowi, który złoży wniosek?

 

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie w przyspieszonym trybie, a o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku poinformujemy Państwa niezwłocznie.

 

  © 2020 Bank Spółdzielczy w Pilźnie. Wszystkie prawa zastrzeżone
  projekt: bestudio.pl
  Strona główna     ::     Polityka cookies    ::     Bankowość internetowa    ::     Mapa strony     ::     Do góry